LÕIMITUD ÕPE – LIHTSAMAST LIHTSAIM ÕPPEKORRALDUS?! 24. MAIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

24. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu omab teadmisi erinevate õppevaldkondade lõimimisest õppe- ja kasvatustegevustes.

Õppe sisu

 • Mis on õppevaldkondade lõimimine?
 • Lõimitud tegevuste planeerimine.
 • Lõimitud tegevuste läbiviimine.
 • Rühma personali rollide jaotus ja parimad võimalused lõimitud tegevuste läbiviimisel.

Tulemused

Õppija:

 • mõistab lõimitud õppe vajalikkust lasteaias
 • omab teadmisi lõimitud õppe planeerimisest ning läbiviimisest
 • omab arusaama rühma personali liikmete rollist lõimitud tegevuste läbiviimisel

Koolitaja

Lee Kerde on omandanud mitmekülgse hariduse – lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikateooria erialal, Tallinna Pedagoogilise Instituudi Kultuurhariduse erialal, Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal (bakalaureusekraad) ja Tartu Ülikooli koolikorralduse erialal (magistrikraad). Lisaks on ta muude erialaste ja juhtimiskoolituste seas läbinud Maria Montessori metoodika koolituse,  ettevõtluspedagoogika koolituse ning mänguteraapia kursuse. Lee on töötanud töötanud koolis ja lasteaias muusikaõpetajana kokku 14 aastat, lasteaiaõpetajana 11 aastat, millest 7 aastat liitrühmas ning lasteaia juhina  viimased 14 aastat.

Soovituslik kirjandus

 • Kalimulina, E. „Tegevuste integratsioon kui lapsest lähtuva õpikäsituse praktiline rakendamisvõimalus koolieelses lasteasutuses“ /“Arenev õppekava – õpikeskkond ja  ainevaldkonnad „. Tartu 2006/   http://ise.elnet.ee/record=b2424773~S1*est
 • Mölder, M. „Meediakasvatuse lõimimine Õppe- ja kasvatusvaldkonnaga „Mina ja keskkond““. Lõputöö.  Tallinn 2016
 • Nugin, K. „Üldõpetuse rakendamine lasteaias“ Atlex 2013
 • Tilk, M., Vaarpuu, S. „Kuidas laps lasteaias õpib“ http://www.lasteaed.net/ 09.11.2014

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud