LOOV- JA ROLLIMÄNGUD. 2. OKTOOBRIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

02. oktoober 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid, õpetajad ja tugispetsialistid

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid. Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb erinevaid loov- ja rollimängu liike;
 • teab mängu juhendamise reegleid;
 • oskab ette valmistada mängu vastavalt lapse vanusele.

Teemad

 • mängud vanuseti koolieelses eas (lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid): tutvumismängud (0–1a); matkimismängud (1–3a); rollimängud (3–7a); reeglitega mängud (5–7a);
 • sõrme-, õppe-, lavastus- ja laulumängud;
 • kuidas mängu juhendada ja millele mõelda mängu ettevalmistamisel?

Koolitus toimub läbi erinevate tegevuste, kaasa saab mängude kirjeldused. Koolituse käigus näeb ka videoklippe ja fotosid laste erinevatest mängudest. Õppemeetoditeks on loeng, diskussioon ja praktilised harjutused. 

Õppematerjalid

 • Kalamees, E. (2006) „Kus mu pöial!“
 • Sööt, A. (2011) „Loovmäng“
 • Kalamees, A. (1973, 2007) „Eesti rahvamänge“
 • Kikas, E. (2008) „Õppimine ja õpetamine koolieelses eas“
 • Kuffner, T. (2008) „Mudilaste tegelusraamat“

Koolitaja

Tiina Pern on õppinud Tartu Pedagoogilises Koolis lasteaia ja kooli muusikaõpetajaks, hiljem Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Lasteaias on Tiina töötanud 28 aastat. Ta on täiendanud ennast Viljandi Kultuuriakadeemia koolitusel „Loovtegevused“, „Väikekandle valmistamine ja väikekandlel mängimine“ ja Tartu Waldorfkooli koolitusel „Rütmimängud“. Tiina on esinenud maakondlikel õppepäevadel, rääkides oma tööst teemadel – „Mänguline karjalaskepäev“, „Mängud ja õppimine raamatukogus“ ja „Vikerkaareaasta mängud ja tegevused“. Tiina Pern teeb koostööd koolituskeskusega Luwi.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud