LUGEMIS- JA KIRJUTAMISOSKUSTE ARENDAMINE KOOLIEELSES EAS. 7. MAIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

07. mai 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Tutvustus

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent.

Õppe sisu

  • lugema- ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist;
  • osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist;
  • lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist.

Tulemused

Koolituse läbinu:

  • mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
  • oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks.

Koolitaja

Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle nelja aastakümne. Logopeedi eriala omandas ta magistrikraadiga Tartu Ülikoolis ning koduülikooliga on ta seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Ajakirjanduses on ta avaldanud mitmeid  eksperthinnanguid ja soovitusi lastevanematele. V. Vilu on koostanud kogumiku “Liisusalmid” ja avaldanud kaks raamatut –  “Sõrmepere seiklused” ja “Pannkoogipidu”, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks. Koolitajana on Valli tegutsenud üle viieteistkümne aasta.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud