Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendmine koolieelses eas, 26. mai 2021.Uus aeg!

Koolituse algus:

26. mai 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv max 25 inimest

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust neid oskusi pädevalt arendada.

Õppe sisu

  • Lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist
  • Osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist
  • Lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist

Õpitulemusena

Koolituse läbinu:
• mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi
• oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus

Koolitaja kogemus

Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle nelja aastakümne. Logopeedi eriala omandas ta magistrikraadiga Tartu Ülikoolis ning koduülikooliga on ta seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Ajakirjanduses on ta avaldanud mitmeid eksperthinnanguid ja soovitusi lastevanematele.

Soovituslik kirjandus

V. Vilu on koostanud kogumiku „Liisusalmid“ ja avaldanud kaks raamatut – „Sõrmepere seiklused“ ja „Pannkoogipidu“, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks. Koolitajana on Valli tegutsenud üle viieteistkümne aasta.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud