Mälu ja õppimine

Koolituse algus:

05. november 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, assistendid – grupis 25 inimest

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Õppida tundma mälu, õppimise, vaimse arengu ja meelde jätmise mehhanisme ja neid praktikas harjutada.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Aju, mälu ja mõtlemise areng lapseeas

Lapsel on sünnihetkest alates uskumatud võimed, mis ajapikku hääbuvad. Kui
keskkond nende arengut ei toeta, võivad puudujäägid tekkida terveks eluks.
Keskkond annab või võtab võimalused. Esmalt on selleks lapsevanemad, aga siis
lisanduvad juba õpetajad. Esimesed eluaastad annavad vundamendi tulevaseks eluks.

Aju ja mälu tänases maailmas

Meelde jääb see, millest mõtled. Kui mõtted on mujal, siis ei ole võimalik õppida.
Kiire digitehnoloogia on põnev, kuid on väga tugevasti mõjutanud inimeste keskendumis- ja ka kujutlusvõimet.
Arenev aju on palju vastuvõtlikum ahvatlustele, kui täiskasvanud aju.  Nutimaailma võlud ja valud ning õppimise protsesse ajus.

Tähelepanu ja keskendumine

“Lapsed ei õpi, kui neile õpetaja ei meeldi.” Aju on olemas sünnipärane
õpimotivatsioon. Kui laps saab aru, et pingutus õpetab midagi uut, premeerib aju
teda hea enesetundega. Kui ta aga õpib juba varakult kasutama lihtsamaid viise hea
tunde tekitamiseks, siis ei õpi aju pingutama ja saame loota ainult teiste, mitte iseenda peale.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine.

Õpiväljundina saavad osalejad kaasa

  • teadmised, kuidas on väikelapse aju, mälu ja mõtlemise kujunemine seotud keskkonnast, suhtlemisest ja suhtumisest;
  • teadmised, kuidas ennast meeldejäävamaks teha ja paremini meelde jätta;
  • lihtsamad mälutehnikad nii lapse, noore kui täiskasvanu jaoks.

Koolitaja kogemus

Tauri Tallermaa

Hariduselt on Tauri raamatupidaja, töökogemusi lisaks ka nii finants- kui turundusmaailmast.

2001.aastast liitus ta Kiirlugemiskool OÜ meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast

kohtumist 8-kordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, omandas tehnikad ja

hakkas ise mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja

keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas

nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine,

suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, avalik esinemine.

Viimasel 3 aastal on üha suuremaks fookuseks saanud mälu ja õppimise teemad.

Alates 2021 aastast on ta käinud üle Eesti umbes viiekümnes kooli esinemas nii õpilastele,

õpetajatele kui ka lastevanematele.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud