MÄNG,LOOVUS ja MUUSIKA LASTEAIAS (RÜHMAÕPETAJATELE),9. detsembril 2019

Koolituse algus:

09. detsember 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (va Tallinn) koolieelsete lasteasutuste RÜHMAÕPETAJAD

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Kursuse eesmärk on tutvustada mängulise õppimise ja õpetamise põhimõtteid

Õppe sisu

Õpetame õpetamiseta – laps tunneb ja mängib, õpetaja teab ja mängib
– kuidas me õpime?
– mida me õpime?
– millal me õpime?

Mänguline õppimine ja õpetamine:
– kõne ja rütm;
– laulmine ja keel;
– liigutused, liikumine ja mälu;
– matkimisest omaloominguni;
– näen, kuulen, teen ja tunnen.

Analüüsime erinevaid praktikaid lapse tervikliku arengu seisukohalt.
– praktikast teooriasse ja sealt tagasi praktikasse;
– mäng ja mängulisus kui õppimine ja õpetamine;
– erineva kogemused loovad terviku;
– loomingulisus õpetaja igapäevatöös;

Küsimus pole selles, kui palju stimulatsioone laps saab, vaid milliseid ja kuidas.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Monika Pullerits, PhD on muusikaõpetaja ja õppejõud, kelle valdkonnaks on alusharidusepedagoogika ja C. Orffi muusika- ja liikumisõpetus. Ta on mitmete artiklite, õppematerjalide, õpikute autor ning staažikas koolitaja.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud