Matemaatika lasteaias: loovalt, mänguliselt, lõimituna, 30.03.2022

Koolituse algus:

30. märts 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Matemaatika õppimine läbi loovtegvuste

Õppe sisu

 • Matemaatika kui käeline-sõnaline tegevus. Praktilised näited.
 • Arvust numbrini (arvu mõiste kujunemine läbi kõigi meelte)- ideed, harjutused
 • Ideed + vajalikud õppevahendid matemaatika õppimiseks (kivid, teokarbid, hernekotid, arvukaardid, klotsid jne)
 • Liikumine, rütm ja koordinatsioon ja nende seos matemaatiliste oskuste arenguga
 • Rütmisalmid hommikuringis matemaatika õppimiseks
 • Arvutama õppimine läbi mängu – ideed
 • Numbrite kirjutama õppimise eeltöö lasteaias – näited ja praktika
 • Õuesõppe võimalused matemaatiliste oskuste arendamisel
 • Vihikud ja vihikute pidamise oskus, ruuduline vihik
 • Matemaatika tööleht ja uus õpikäsitus

Õpitulemusena

 • Õpetajal on teadmised, kuidas matemaatilised oskused on seotud lapse käelise-sõnalise tegevusega, liikumise, rütmi ja koordinatsiooni arenguga.
 • Saadakse häid ideid, mida teha õues ja  kuidas kasutada erinevaid vahendeid matemaatika õppimiseks.

Koolitaja kogemus

Ervin Laanvee, OÜ Logoserv programmijuht ja koolitaja

Soovituslik kirjandus

 • Õppe- ja kasvatustöö lasteaias.  Koostanud K.Nugin ja T.Õun Kirjastus Atlex 2017
 • Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Toimetanud Eve Kikas. Tartu Ülikooli kirjastus 2008
 • Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Koostanud Lilian Kivi ja Helgi Sarapuu. Kirjastus Atlex 2005
 • Lapsehoidja käsiraamat. I.Kraav, S-L.Kraav, Ü.Kruuda, M.Liiger, M.Pärn. Kirjastus Koolibri 2017

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud