Matemaatika õpetamine lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

Koolituse algus:

15. november 2017 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (v.a Tallinn) koolieelsete lasteasutuste õpetajad: 3-aastaste laste keskeriharidusega õpetajad või õpetajad, kes on bakalaureuse- või magistrikraadi omandanud rohkem kui viis aastat tagasi.

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole.

Eesmärgid

Toetada õpetajaid:

  • lastes huvi äratamisel matemaatika vastu;
  • sobiva õpikeskkonna loomisel (näite tutvustamine);
  • mängulise, didaktiliselt põhjendatud ja jõukohase õpitegevuse tagamisel;
  • õpitu igapäevaeluga sidumisel;
  • kaasaegsete materjalide ja võtete kasutusele võtmisel;
  • matemaatilise kõnekeele ja väljendusoskuse arendamisel.

Õppekava sisu kirjeldus

  • matemaatika lõimimine teiste valdkondadega;
  • mängu kaudu õppimine;
  • Piaget’ katsed.