Meeskonnatöö lasteaias: rühmameeskonna töö juhtimine, laste ja peredega koostöö

Koolituse algus:

17. aprill 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse õpetajad, assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

  • Süvendada koolitusel osaleja koostööoskusi

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

  • Rühmameeskonnatöö juhtimine praktikas: koosolekud, ühised eesmärgid, suhete ja konfliktide juhtimine.
  • Peredega koostöö alustalad: koosolekute juhtimine, usaldussuhete loomine ja suuremat tähelepanu nõudva vanemaga suhtlemine.
  • Lastegrupis suhete loomine ja juhtimine: kuidas toetada laste vahelisi suhteid ja toetada erivajadusega last suhetes.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osaleja

  • Tunnetab õpetaja rolli ja teadlikkust endast suhete ja grupijuhina
  • Oskab strateegiliselt kavandada koostööd lastevanematega
  • Oskab mõtestada laste vajadustele vastava arengukeskkonna loomist ja lapse arengu igakülgset toetamist

Koolitaja kogemus

Koolitaja Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja, superviisor ja meeskondade juht üle kahekümne aasta. Mailil on töökogemus lasteaias rühmaõpetajana ja eripedagoogina, ta on juhtinud paljusid meeskondade ja perede vestlusi ja viinud läbi supervisioone.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud