Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses, 7. detsembril 2023 Tallinnas

Koolituse algus:

07. detsember 2023 09:30

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Ametnikud, kes menetlevad väärteo juhtumeid ja vormistavad menetlusdokumente

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.15-09.30 Tervituskohv
09.30-11.00 Koolitus
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.45 Koolitus
12.45-13.15 Lõuna
13.15-15.45 Koolitus

Tutvustus

Koolitusel antakse ülevaade väärteomenetluse peamistest küsimustest ning koostatakse konkreetsete kaasuste järgi näidismenetlusplaan. Analüüsitakse, millised on tõendamisele kuuluvad asjaolud ja kuidas neid fikseerida, peatutakse väärteoprotokolli ja otsuse koostamisel ning karistuse mõistmise põhiküsimustel.

Teemad

1. Väärteoprotokolli koostamine

1.1 Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine
1.2 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud
1.3 Väärteo lühike kirjeldus

2. Tõendid

2.1 Tõendite liigid
2.2 Tõendite kogumise võimalused
2.3 Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused
2.4 Tõendite vaheliste vastuolude kõrvaldamine
2.5 Menetlusplaani koostamine

3. Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine

3.1 Otsuse vormistamise nõuded
3.2 Tõendite hindamise nõuded
3.3 Karistuse mõistmise põhimõtted

Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • teab ja tunneb menetlusdokumentide vormistamise nõudeid
  • teab tõendamisele kuuluvate asjaolude juriidiliselt korrektse vormistamise ja hindamise nõudeid
  • teab väärteomenetluse otsuse motiveerimise nõudeid

Koolitaja

 

 

 

 

Dr iuris Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Hind

195 + KMKui osaleja võttis osa ka ka eelmisest alustava ametniku kursusest (04.12.2023), siis on tasu koolituse eest 175 eurot + KM

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud