Muusika võlumaa lugudes

Koolituse algus:

26. oktoober 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse muusikaõpetajad – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

on anda praktilisi nõuandeid lugude kasutamiseks lasteaia muusikategevustes.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

  • lugu toetab lapse loovust
  • lugu seob muusikategevused
  • lugu äratab huvi muusikategevuste vastu
  • lugu toetab muusika kuulamist
  • lugu lastelauludes
  • lugude vormis pillimängud
  • tantsulugu ja loovtantsus sündinud lood.
  • lugu peokavade sidumiseks

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Koolituse tulemusena

teab osaleja lugude kasutamise vajadust lasteaia muusikategevuste läbiviimisel ja lastepidude korraldamisel.

Koolitaja kogemus

Merike Nurk (vanemõpetaja) on pea 40-aastase praktilise kogemusega muusikaõpetaja. Tunnustused: Hea õpetaja 2013; Tallinna Aasta Õpetaja 2013; Tallinna Aasta Lasteaiaõpetaja 2016 ja Tallinna lasteaiaõpetaja 2019. Alates 2009. aastast on Merike läbi viinud muusikaõpetajate üleriigilisi ja maakondlikke koolitusi. Esinenud lektorina Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Täiendanud oma  täiskasvanute koolitamiseks vajalikke kompetentse INNOVE sisekoolitajate akadeemia kesktaseme õppes.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud