Muusikaõpetus : vanavanemate päev ja sügise samba, 07.09.2022

Koolituse algus:

07. september 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste muusikaõpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

  • pakkuda koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajatele tänapäeva nõudmistega arvestavat, riiklikule õppekavale ja kasvatusteaduslikele seisukohtadele
   vastavat täienduskoolitust;
  • arendada koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajate didaktilisi oskusi
   loovate muusikategevuste inspireerivaks läbiviimiseks;
  • arendada erinevate muusikaliste loovtegevuste (elava musitseerimise,
   lugude, liikumise, tantsu, laulmise ja pillimängu) didaktikat ning toetada
   sellega lapse emotsionaalse eneseväljenduse arengut.

Õppe sisu

Õpitulemusena

Õpetaja…

Koolitaja kogemus

Katre Jaani

 

 

 

 

 

 

 

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud