Õpetaja enesehoid ehk olla õpetaja ja jääda iseendaks

Koolituse algus:

10. aprill 2024 10:00

Koolituse lõpp:

14:30

Registreerimine 19.02.2024

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse õpetajad, assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

on osalejad suunata iseendasse vaatama, leidma oma tugevused, aga ka omadused, mis osutuvad takistuseks suhetes ja suhtlemisel ja mistõttu alaneb üldine elukvaliteet. Eesmärgiks on eneseteadlikkuse kasv ning oskus end paremini juhtida. Puudutame erinevaid vaimse tervise teemasid, kuid mida täpsemalt, see sõltub osalejate huvist.

Koolitus on mõeldud grupile, kuid samas on see individuaalne, sest iga tegevus on suunatud selleks, et osaleja saaks kaardistada iseend, mille tulemusel tekiks parem mõistmine, kuidas end toetada, mõista ning parimal juhul, milliseid muutuseid oleks vaja oma ellu integreerida, et tõsta oma elukvaliteeti.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Õpetaja vastutus oma ametikohal on kahtlemata suur. Vastutus kellegi teise eest viib aga mõnikord meid eemale iseendast, mis toob pikas perspektiivis toob kaasa rahutuse, ärevuse, läbipõlemise, töörõõmu kadumise ja halvimal juhul minetab inimene üldise elurõõmu. Koolitusel kogeme kui suur vahe on õpetaja ja iseenda rollil. Osaleja saab kogemuse, kuidas kõneleda ebaturvalisel teemal turvaliselt. Arutleme, mis on ausus ja kuidas luua piire.

Kristina ootab osalejate kogemuslugusid/teemasid, mille puhul on kahtlusi, kas on astutud õigeid samme ja on raske edasi liikuda. Lood võivad olla eraelust, kollektiivist, lastest, lastevanematest. Lood jäävad anonüümseteks. Kogemuslood palub Kristina saata 1. aprilliks 2024 aadressil info@iseendaks.ee

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osaleja

  • eneseteadlikkus paraneb ja kasvab oskus end konfliktsetes olukordades paremini juhtida;
  • mõtestab iseenda vajadused isiksusena ning oskab märgata, millistes aspektides ta end saboteerib;
  • saab kogemuse turvalisest suhtlusest ebaturvalisel teemal.

Koolitaja kogemus

Kristiina Isand, psühholoogiline nõustaja, koolitaja, luule- ja mõtisklusraamatu „Puurilind“ autor.

„Toetan psühholoogiliselt igas vanuses inimesi, lastest eakateni. Suur osa minu klientuurist on suitsidaalsed noored. Samuti tegelen suhteteraapiaga (lapsed-vanemad, romantilised suhted, tööalased suhted, jne). Teine oluline valdkond on lein, täpsemalt mis see on ja kuidas leinast läbi liikuda, et see kaotus ei jääks takistusena kaotust kogenud inimese elu mõjutama. Kolmandat aastat järjest annan noortele koolides enesearengu tunde, mis võimaldaksid noortel paremini oma sisemisel maailmakaardil orienteeruda ning seda mõista. See on minu loodud programm, mille oluliseks osaks pean õpetajate ja lapsevanemate kaasamist, sest paraku noorte ja nende vanemate suhted omavad otsest mõju mõlema osapoole vaimsele tervisele. Õpetajate kaasamist pean oluliseks, sest sageli on õpetaja esimene märkaja, kui noor muutub ning tihti ei osata nende märkamistega midagi peale hakata. Teine põhjus õpetajate kaasamiseks on nende vaimse tervise toetamine. Töötan täna selle suunas, et selline meetod jõuaks õigepea lasteaedadesse.“

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud