Õpetaja vaimse tervise toetamine, õpetaja enesehoid

Koolituse algus:

30. märts 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Õpetaja töös on igapäevane erinevad väljakutsed, keerulised olukorrad ja lahenduskeskne mõtteviis. Suhtlemise intensiivsus on kõrge: kontaktis tuleb olla lapsega, rühmameeskonna liikmetega ja peredega. Professionaalse õpetaja töö üheks osaks on oskus enda eest hoolitseda, seada piire ja hoida oma vaimset tervist.

Teemad

  • Õpetaja töö igapäevased väljakutsed ja lahendused
  • Vaimse tervise hoidmine lasteaia õpetaja töös
  • Õpetaja eneseanalüüs enesehoius
  • Praktilised võtted, kuidas end hoida, laadida ja jõustada

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

  • Oskab analüüsida oma vaimset tervist ja kasutada eneseabivõtteid

Koolitaja kogemus

Maili Liinev on superviisor ja coach, Hoolingu üks loojatest, koolitaja ja nõustaja ja eripedagoog. Täpsemalt www.hooling.ee

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud