ÕPETAMINE LÄBI MUUSIKA (Inspireerivad muusikategevused lasteaias), 3. septembril 2020

Koolituse algus:

03. september 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) muusikaõpetajad, kuid ideid saavad ka rühmaõpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

  • täiendada osalejate teadmisi muusikategevuse planeerimisest ja läbiviimisest lähtudes õppija arengu iseärasustest;
  • arendada osalejate praktilisi oskusi  inspireeriva õppeprotsessi kujundamisel õppijast lähtuvalt;
  • arendada osalejate loovust muusikategevuse lõimimisel nädalateemaga.

Õppe sisu

• Erinevad võimalused inspireeriva muusikategevuse kujundamiseks lasteaias planeerimisest teostuseni.
• Tegevuslik muusika kuulamine (muusikaline jutustus, muusikalised mängud, kunst ja muusika)
• Mängulised võtted laulude õpetamiseks – 10 erinevat mängu, mis sobivad ka luuletuste ja tekstide õppimiseks rühmas.
• Rütmimängud (laulude ja rütmide visualiseerimine, rütmiõpetus ja pillimäng piltnootide abil)
• Tantsu loomine.
• Muusikategevuste eesmärgistamine.
• Muusikategevuste lõimimine teiste õppetegevustega.

Koolitus sisaldab erinevaid  rühmatöid ja praktilisi tegevusi.

Õppe tulemusena

• mõistab osaleja inspireeriva muusikategevuse kujundamiseks vajaliku õpikeskkonna loomise vajalikkust;
• osaleja kasutab  õppijast lähtuvaid didaktilisi võtteid õppeprotsessis;
• osaleja oskab kujundada õppimist toetavat õpikeskkonda muusikategevuses;
• osaleja tuleb edukamalt toime muusikategevuste lõimimisega.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Merike Nurk (vanemõpetaja) on 36-aastase praktilise kogemusega muusikaõpetaja. Tunnustused: Hea õpetaja 2013; Tallinna Aasta Õpetaja 2013; Tallinna Aasta Lasteaiaõpetaja 2016 ja Tallinna lasteaiaõpetaja 2019. Alates 2009. aastast on Merike läbi viinud muusikaõpetajate üleriigilisi ja maakondlikke koolitusi. Esinenud lektorina Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Täiendanud oma  täiskasvanute koolitamiseks vajalikke kompetentse INNOVE sisekoolitajate akadeemia kesktaseme õppes.

Soovituslik kirjandus

  • Pullerits “Muusikaline draama algõpetuses-kontseptsioon ja rakendusvõimalusi lähtuvalt C. Orffi süsteemist”, Tallinn 2004
  • Jukk “Roheline”, Põltsamaa 2003
  • A. Kumpas “Väikese lapse laulud”, Tallinn 2006
  • Pajusaar “ Iga lapse laulukalender”, Tallinn 2013

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud