Õpihuvi äratamine läbi aktiivõppemeetodite kasutamise

Koolituse algus:

13. veebruar 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Õppekava sisu kirjeldus

Aktiivõppe meetodeid kasutades saab laps osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu.
Oluline koht on mõistmisel, sest lapse puhul ei piisa vaid kuulamisest, meeldejätmisest ja vastamisest. Mõtestatud teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.

Teemad

  • töövihiku asemel lapse enda koostatud vihik;
  • paaristöö võimalusi lasteaia õppetegevuste kavandamisel;
  • rühmatöö võimalusi lasteaia õppetegevuste kavandamisel;
  •  eneseväljendusoskuse arendamine lasteaia õppetegevuste läbiviimisel;
  • kuidas muuta õppeprotsess lasteaias huvitavaks;
  • aktiivõppemeetodite praktilised võtted.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

  • tunneb erinevaid aktiivõppe meetodeid ja oskab neid kasutada.

Koolitaja kogemus

Ervin Laanvee on lõpetanud Tallinna Pedagoogika Ülikooli ja Tartu Ülikooli pedagoogika magistriõppe. Logoserv Koolituse asutaja (2006), pidaja, koolitaja ja treener. Ta on töötanud klassiõpetajana ja eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud