Pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja, 25.08.2022

Koolituse algus:

25. august 2022 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

on aidata kaasa vabaneda mittetoetavatest käitumismustritest ja hoiakutest, arendada võimekust toime tulla stressi ja emotsioonidega, märgata iga lapse individuaalseid vajadusi ja oskust luua motiveerivat õpikeskkonda.

Õppe sisu

  • Paindlik ja ennasthoidev õpetaja – heaolu ja stressi juhtimine, eneseregulatsiooni võtted
  • Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas
  • Teadlik õpetaja rühmaruumis

Õpitulemusena

Koolituse läbinu…

  • Oskab hoida oma vaimset ja füüsilist tervist
  • Oskab märgata laste vajadusi ning nende eest hoolt kanda
  • Oskab luua õppimist toetavat keskkonda

On tutvunud…

  • Emotsioonide ja mõtete mõjuga, kuidas hoida distantsi neist ning teha teadlikke valikuid;
  • Kuidas hinnanguvabalt uurida ja vaadelda olukordi;

Koolitaja kogemus

Elin Ots  on töötanud ligi 40 aastat muusikaõpetajana lasteaias ja koolis. Ta on olnud Eesti Muusikaõpetajate liidu esimees, muusikapedagoogika lektor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudis, magistritööde juhendaja, retsensent, praktikantide juhendaja, mitmete muusikahariduslike ja muusikapedagoogiliste, kasvatusteaduslike artiklite autor. Omab kasvatusteaduste magistri kraadi, baasteemaks on kuulamiskasvatus ja praktiseerib nii lasteaias kui koolis Vaikuseminuteid.

Soovituslik kirjandus

Davidson, R. (2016). Aju emotsionaalne elu. Äripäeva kirjastus

Neff, K.(2017). Enesekaastunne. Äripäeva kirjastus

Siegel, D. (2018). Ajutorm. Helios kirjastus

Siegel, D. (2016). Lapse ajukeskne kasvatus. Tänapäev

Aru, J. ja Bachmann,T. (2009).Tähelepanu ja teadvus. Tänapäev

Inimese imeline aju. (2017) Tõlge Aru,J. AS Postimees Grupp

MD Norman Doidge(2014). Muutuv aju. Pilgrim

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud