Probleemne käitumine või oskuste puudumine, 13.09.2021

Koolituse algus:

13. september 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv 25 inimest

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu- ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: oskuste- ja vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Teemad: Oskuste õpe ja Vastutuse õpe.

Õppe sisu

Oskuste ja Vastutuse õpe on lahenduskeskesele teraapiale tuginevad meetodid, autoriteks on Ben Furman ja Tapani Ahola. Meetodite eesmärgiks on rikastada lapsevanemate, õpetajate sekkumisvõtteid väljakutsuvale, ebakohasele käitumisele reageerimiseks ning toetada laste, õpetajate ja vanemate omavahelist koostööd.

Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. 15 sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi nii käitumisprobleemide kui ka erinevat laadi psüühiliste häirete korral. Meetod on sobiv kasutamiseks vanuses 3-12.

Vastutuse õppe meetod on 6-astmeline juhis lapse vastutustundliku käitumise saavutamiseks. Meetod on sobib rakendamiseks põhikooli õpilastega.

Õpitulemus

Koolituse läbinu..

  • teab kuidas lapse probleeme ümber sõnastada oskusteks, mida on vaja omandada;
  • on saanud teadmise, mis on Oskuste õppe meetod ja leidnud sellest endale sobiva, kasutatava osa;
  • on saanud teadmise, mis on Vastutuse õppe meetod ja leidnud endale sealt sobiva, kasutatava osa.

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus

Koolitaja kogemus

Angela Jakobson, kliiniline psühholoog

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud