Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste ja Vastutuse õppe meetod.

Koolituse algus:

08. mai 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse õpetajad, assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste käitumisprobleemidega toimetulemiseks. Koolitusel saab ülevaate ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu-, lasteaia- ja koolikeskkonnas. Koolitusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Oskuste ja Vastutuse õpe on lahenduskeskesele teraapiale tuginevad meetodid, mille autoriteks on Ben Furman ja Tapani Ahola. Meetodite eesmärgiks on rikastada lapsevanemate, õpetajate sekkumisvõtteid väljakutsuvale, ebakohasele käitumisele reageerimiseks ning toetada laste, õpetajate ja vanemate omavahelist koostööd.

Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu – lastel ei ole probleeme, vaid on oskused, mida tuleb veel õppida. 15 sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi nii käitumisprobleemide kui ka erinevat laadi psüühiliste häirete korral.

Vastutuse õppe meetod on 6-astmeline juhis lapse vastutustundliku käitumise saavutamiseks.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osaleja

  • teab kuidas lapse probleeme ümber sõnastada oskusteks, mida on vaja omandada;
  • on saanud teadmise, mis on Oskuste õppe meetod ja leidnud sellest endale sobiva, kasutatava osa;
  • on saanud teadmise, mis on Vastutuse õppe meetod ja leidnud endale sealt sobiva, kasutatava osa;
  • on saanud kogemuse praktilistest töövahenditest ja nende kasutusvõimalustest grupi- ja individuaaltöös.

Koolitaja kogemus

Angela Jakobson on kliinilise psühholoogina töötanud üle kahekümne aasta, seda nii statsionaarses psühhiaatrias kui ka ambulatoorselt. Lisaks vastuvõttudele on ta nende aastate vältel pidevalt tegelnud ka õppe- ja koolitustegevusega.

 

 

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud