Professionaalse lasteaiaõpetaja ABC

Koolituse algus:

03. mai 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Õppekava sisu kirjeldus

Ühiskond ja haridus on pidevas muutumises, mis esitab järjest uusi väljakutseid õpetaja professionaalsusele. Muutuvad ootused õpetajale ja tema rollile. Koolitusel keskendume neile olulistele (nö ABC) teemadele, mis just tänases haridustegelikkuses on olulised ja aitavad nii alustaval kui juba kogenud õpetajal olla teadlik ja enesekindel nii töös laste, perede kui kolleegidega.

Teemad

  • õpetaja roll: klienditeenindaja või tippspetsialist ja juht;
  • koostöö juhtimine rühmas;
  • nüüdisaegse õpikäsituse alustalad;
  • lapsest lähtuva õpiruumi loomine;
  • lapse arengu toetamine koostöös vanematega;
  • õpetaja professionaalne areng ja enesehoid.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

  • tunneb nüüdisaegse õpikäsituse alustalasid, lapsest lähtuvat kasvatuskultuuri;
  • tunnetab hästi oma rolli ja teab, mida ootavad õpetajalt ühiskond, vanemad ja lapsed;
  • oskab luua koostöösuhteid rühmas ja vanematega;
  • oskab tähelepanu suunata oma professionaalsele arengule;

Koolitaja kogemus

Ilona Sillak on Hoolingu koolitaja, superviisor ja coach. Enne Hoolingu loomist töötas ta pikalt lasteaias erinevate töörollides. Täpsemalt https://www.hooling.ee/meist/

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud