Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis, 06.09.2021

Koolituse algus:

06. september 2021 10:00

Koolituse lõpp:

17:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Koolitus
15.30-15.45 Paus
15.45-17.15 Koolitus

Õppe eesmärk

 • Tutvustada lapsest lähtuvat tegevuskultuuri, mis toetab riikliku õppekava rakendamist ja innovatsiooni koolieelses lasteasutuses.
 •  Inspireerida ja innustada lasteaiaõpetajaid ja -juhte muutma oma lasteaia tegevuskultuuri lapsest lähtuvaks läbi projektõppe.

Õppe sisu

 • Lapsest lähtuv tegevuskultuur, lapsepõlve nüüdisaegne käsitus.
 • Kuidas lapsed õpivad?
 • Projektõpe lapsest lähtuva tegevuskultuuri ning riikliku õppekava rakendamise võimalusena (kavandamine, projekti kulgemine, grupitöö, osalejate rollid; projektitöö erinevus nädalaplaani alusel töötamisest).
 • Reggio Emilia pedagoogiline tegevuskultuur (väga üldiselt, kuid on aus välja tuua, kuna on lapsest lähtuva projektitöö hälliks).
 • Õpikeskkonna roll ja kujundamine projektõppes.
 • Muutused lasteaia tegevuskultuuris/töökultuuris, et projektõpet ellu viia.
 • Kohaliku paikkonna ja kogukonna roll.
 • Pedagoogiline dokumenteerimine.
 • Meeskonnatöö

Õpitulemus

Koolituse läbinu…

 • Oskab avada mõisteid “lapsekeskne” ja “lapsest lähtuv” tegevuskultuur pedagoogikas
 • On tutvunud Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetega, oskab nimetada selle olulisi
  iseloomulikke jooni (väga ülevaatlikult)
 • Kirjeldab projektõppe olemust, põhimõtteid, läbiviimise erinevaid võimalusi
 • On mõtisklenud õpikeskkonna rolli üle õppimises ning mõistab õpikeskkonna rolli projektõppes
 • Oskab kirjeldada pedagoogilise dokumenteerimise olemust ja rolli projektõppes
  (õpiprotsessi juhtimises).

Koolitaja kogemus

Jaana Koger, Tartu eralasteaed Terake pedagoog-metoodik; Eesti Reggio Emilia Ühingu asutajaliige ja eestvedaja

 

 • Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud