Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamise võimalused Eestis, 23.09.2022

Koolituse algus:

23. september 2022 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

Tutvustada lapsest lähtuvat tegevuskultuuri, mis toetab riikliku õppekava rakendamist ja innovatsiooni koolieelses lasteasutuses.
Läbi projektõppe inspireerida ja innustada lasteaiaõpetajaid muutma oma lasteaia tegevuskultuuri lapsest lähtuvaks.

Õppe sisu

 • Lapsest lähtuv tegevuskultuur, lapsepõlve nüüdisaegne käsitus.
 • Kuidas lapsed õpivad?
 • Projektõpe lapsest lähtuva tegevuskultuuri ning riikliku õppekava rakendamise võimalusena (kavandamine, projekti kulgemine, grupitöö, osalejate rollid; projektitöö erinevus nädalaplaani alusel töötamisest).
 • Reggio Emilia pedagoogiline tegevuskultuur (väga üldiselt, kuid on aus välja tuua, kuna on lapsest lähtuva projektitöö hälliks).
 • Õpikeskkonna roll ja kujundamine projektõppes.
 • Muutused lasteaia tegevuskultuuris/töökultuuris, et projektõpet ellu viia.
 • Kohaliku paikkonna ja kogukonna roll.
 • Pedagoogiline dokumenteerimine.
 • Meeskonnatöö

Õpitulemusena

Koolituse läbinu…

 • Oskab avada mõisteid “lapsekeskne” ja “lapsest lähtuv” tegevuskultuur pedagoogikas;
 • On tutvunud Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetega, oskab nimetada selle olulisi
  iseloomulikke jooni (väga ülevaatlikult);
 • Kirjeldab projektõppe olemust, põhimõtteid, läbiviimise erinevaid võimalusi
 • On mõtisklenud õpikeskkonna rolli üle õppimises ning mõistab õpikeskkonna rolli projektõppes;
 • Oskab kirjeldada pedagoogilise dokumenteerimise olemust ja rolli projektõppes
  (õpiprotsessi juhtimises).

 Koolitaja kogemus

Jaana Koger,  pedagoog-metoodik, Eesti Reggio Emilia Ühingu asutajaliige ja eestvedaja

Soovituslik kirjandus

www.reggioemilia.ee

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud