Rasked kõnelused lapsevanemaga, 24.05.2022

Koolituse algus:

24. mai 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

  • Kursuse eesmärgiks on täiendada osalejate teadmisi ja oskusi tõhusast suhtlemisest. Kursusel osalejad omandavad teadmisi suhtlemissituatsioonide analüüsimiseks ja õpivad praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanemaga.

Õppe sisu

 • Suhtlemise võrdväärne tasand, psühholoogiline kontakt. Konflikti dünaamika.
 • Küps empaatia vs ebaküps empaatia.
 • Soovitusi tulemuslikuks vestluseks.
 • Kuulamisoskus – kuidas kuulata nii, et vanem tahaks rääkida (ümbersõnastamine, tunnete peegeldamine).
 • Kuidas rääkida nii, et vanem tahaks kuulata (selge eneseväljendus, käitumise kirjeldamine vs hinnangud).
 • Kuidas vastata vestluspartneri tugevatele emotsionaalsetele reaktsioonidele (ärevus, vastupanu, viha, kurbus).

Õpitulemusena

Õpetaja…

   • oskab analüüsida abistava suhtlemise käigus toimuvat ning rakendada uusi teadmisi oma suhtlemisoskuste parandamiseks
   • on analüüsinud ja täiendanud oma kuulamisoskuseid
   • teab mis on suhtlemistõkked ja nende mõju abistava vestluse käigule
   • oskab vastata olukorda arvestavalt lapsevanema tugevatele tunnetele (sh viha, ärevus)

Koolitaja kogemus

Angela Jakobson, kliiniline psühholoog

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud