SEKKUMINE BIOLOOGILISE TAUSTAGA KÄITUMISPROBLEEMIDE KORRAL, 25.SEPTEMBRIL 2020

Koolituse algus:

25. september 2020 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Teha selgeks enamlevinud käitumisprobleemide põhjused ja keskenduda antud koolitusel bioloogilistele põhjustele.

Õppe sisu

• Käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused, geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine.
• Sotsiaalselt desorienteeritud käitumisega lapsed. ATH ja autismispekteri olemus ning avaldumine igapäevastes sotsiaalsetes suhetes.
• Sekkumine sotsiaalselt desorienteeritud käitumise korral (ennetavad tegevused, sotsiaalsete oskuste õpetamine, töö tunnetega jm).

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a. on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

Õppe tulemusel

Osalejatel on teadmised sotsiaalselt desorienteeritud laste käitumisprobleemidest ja oskavad ennetavalt sekkuda.

Soovituslik kirjandus

 • Ennok, Kairi. Lapse emotsionaalne arendamine. Atlex. 2012.
  • Häidkind, Pille ja Kuusik, Ülle. Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses// Lapse arengu hindamine ja toetamine.Studium. 2009.
  • Juul, Jesper. “Ei” ütlemise kunst. Väike-Vanker. 2010.
  • Juul, Jesper. Minu piirid – sinu piirid: Väike-Vanker. 2011.
  • Larsson, Liv. Väike tunnete raamat. Ilo. 2008.
  • Neuhaus, Cordula. Hüperaktiivne laps. Kunst. 2001.
  • Pryor, Karen. Ära koera maha lase! Õpetamise ja treenimise uus kunst. Tänapäev. 2008.
  • Rogers, Bill. Taasleitud käitumine. TÜ Kirjastus. 2008.
  • Furman, Ben. Oskuste õppe käsiraamat.2016
  • Sinkkonen, Jari. Mida on lapsel kasvamiseks vaja? Väike Varrak. 2011.
  • Solter, Aletha J. Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike- Vanker. 2007.
  • Winteroff, Michael. Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid. Väike-Vanker. 2010.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud