KOOLITUSED KOV RUUMILISE PLANEERIMISE JA KESKKONNASPETSIALISTIDELE

Koolituse algus:

12. detsember 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

AHA Keskus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga Hendrikson & KO korraldab Tallinnas koolitused kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimise ja keskkonnaspetsialistidele. Läheneme  praktiliselt, sest paljudes omavalitsustes üldplaneeringu koostamise protsess juba käib ja kevadistel koolitustel anti ülevaade ruumilise arengu kavandamisest, ÜP koostamisest ja koostamise korraldamisest. Ent praeguseks on juba selgunud esimesed peavalu valmistavad teemad.

Toimumiskoht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Asustuse suunamine ja ehitustingimuste seadmine üldplaneeringus

12. detsember 2018, Omavalitsusmaja 
Koolitaja: Pille Metspalu, Hendrikson & KO

  • ÜP protsessi käivitamine. Konsultatsioonihange, lähteseisukohad, volikogu vaheotsused.
  • ÜP ülesanded ja KOVi kaalutlusruum. Ametkondade arvamuste arvestamise vajalikkus.
  • Asustuse suunamise ja ehitus-kasutustingimused. Mida ja kuidas reguleerida haja-asustuses, mida tihedamas asustuses? Erinevad võimalused asustuststruktuuri ja ruumi kujundamisel.
  • Praktiline ülesanne laudkondades.

Keskkonnamõju eelhinnang – vajalikkus ja läbiviimine

10. jaanuar 2019, Omavalitsusmaja
Koolitaja: Riin Kutsar, Hendrikson & KO

  • Üldplaneeringu KSH – kuidas erineb detailplaneeringu KSH-st, nende täpsusaste ja kuidas hinnata kavandatavate uuringute vajadust/mahtu? Millised on olulised mõjud, millised asjakohased mõjud? Kes peaks olema ÜP KSH koostamisel kaasatud?
  • Mõjude hindamise eelhinnangu koostamise vajaduse ja kasulikkus? Kuidas koostada ise eelhinnangut? Kas eelhinnangu koostamisel on vajalik kaasata täiendavaid eksperte? Kuidas eelhinnangu alusel langetada edaspidiseid otsuseid jätkutegevuste osas – mõjude hindamise ja planeerimisprotsessis?

Hind

  • Asustuse suunamine ja ehitustingimuste seadmine üldplaneeringus. 95 eurot + KM
  • Keskkonnamõju eelhinnang – vajalikkus ja läbiviimine. 95 eurot + KM

Registreerumisel palun täpsustage lisainfo lahtris, millisel koolituspäeval soovite osaleda. 

Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Registreeri

114,00€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega