STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. 13. MÄRTSIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

13. märts 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Suurendada osalejate teadlikust füsioloogilistest ja emotsionaalsetest stressi- ja läbipõlemise sümptomitest; määratleda personaalsed stressiallikad ja pakkuda erinevaid käitumuslikke ja emotsioonide juhtimisel põhinevaid pingete juhtimise tehnikaid

Teemad

  • esmased märgid emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil, mis viitavad ülekoormusele ja võimalikule stressile, läbipõlemisele ja depressioonile. Kuidas füüsiline keha annab meile märku, et midagi on valesti e kuidas lugeda erinevaid kehasignaale;
  • millised on meie alateadlikud hirmud, lahendamata probleemid, mis otseselt või kaudselt mõjutavad reaktsioone stressi ja läbipõlemise olukorras; osalejate alateadlike pingeallikate kaardistamine Warteggi testiga;
  • isikliku ja tööelu tasakaal vaimse tervise säilitamise kontekstis ja toimetulekuvõimalused kasutades erinevaid psühhoteraapia võtteid;
  • tegevusel põhinev stressijuhtimine: suhtlemine ja suhted erinevate isiksustega (nt manipulaatorid, agressorid jne) ja keerukate olukordadega (nt agressiivsus, viha jne), sh lahendamatute konfliktidega. Teiste reaktsioonidega toimetulek ja tõlgendamine stressi maandaval viisil;
  • stressi ja läbipõlemist soodustavad emotsioonid ja mõtted: kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed tunded (nt viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne), mis on tegelikult nende taga ning kuidas neid mõtete ja käitumise tasandil mõjutada ja muuta; enesekindluse ja -hinnangu säilitamise ja/v. suurendamise võimalused;
  • enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada või suurendada motivatsiooni pingeolukordades. Kuidas tulla välja “mugavustsoonist” ja leida uusi väljundeid uue inspiratsiooni leidmiseks;
  • alternatiivsed tehnikad pingetega toimetulekuks (lõõgastus, värvi- ja lõhnateraapia, enesesisendused jne).    

Koolitaja

Marju Koor (MSc, psühholoogia) lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2002. aastal ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistrikraadi aastal 2010. Viimased 12 aastat on ta töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, kriisi-, stressijuhtimise ja motivatsioonialaseid koolitusi pedagoogidele ja lastevanematele. Marju Koor omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. Alates 2014. aastast, mil ta läbis suhtlemistreenerite väljaõppe, teeb ta erinevatele sihtgruppidele ka videotreeninguid. Koolitajana peab Marju oluliseks kogemuspõhist õpet, mistõttu püüab ühildada aastate jooksul omandatud praktikat tõenduspõhiste meetoditega ning läbi selle anda osalejatele uut inspiratsiooni tööalaseks ja isiklikuks arenguks.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud