SUHTED JA SUHTLEMINE EHK KUIDAS ENNETADA JA JUHTIDA INIMESTEVAHELISI PINGEID, 18. SEPTEMBRIL 2019

Koolituse algus:

18. september 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (va Tallinn) koolieelsete lasteasutuste juhid, õpetajad, tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.45 Paus
15.45-16.00 Koolitus

Õppe eesmärgid

Analüüsida erinevate inimkäitumiste ja situatsioonide sügavamaid põhjuseid ning praktiseerida suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pingeolukordadega paremaks toimetulekuks.

Õppe sisu

 • Kuidas “lugeda” kolleegide käitumist (DiSC-mudelist lähtuvalt) ja vähendada inimestevahelisi pingeid e. millised on inimkäitumiste varjatud saladused ja sellest tulenevad ootused teisele.
 • “Müra” omavahelises suhtluses ja selle vähendamine.
 • Suhtlemistehnikad toimetulekuks erinevate isiksusetüüpidega (nt. manipulaatorid, rahulolematud, verbaalselt agressiivsed) ning parema koostöö saavutamisvõimalused eri käitumisstiilide puhul nii töö- kui isiklikus elus.
 • Meeskond kui ressurss: eriarvamuste (v. konfliktide) lahendamist takistavad tegurid ja nendega toimetulek indiviidi ja meeskonna tasandil. Ühtsete eesmärkide nimel töötamine e. “meie-tunde” tugevdamine.
 • Emotsioonid meie elus – mida nad meile õpetavad. Emotsioonide aluseks olevad irratsionaalsed mõtted (nt. “Ma ei saa millegagi hakkama”, “Ma pole midagi väärt”, “Keegi ei hooli minust” jne.), mis kõigutavad igapäevast tasakaalu.
 • Parema enesekontrolli saavutamine keerulistes olukordades läbi psühholoogiliste ja kunstiteraapia võtete.
  • Enesemotivatsioon ja kuidas seda läbi sokraatilise sisekõne suurendada. Kuidas murda välja “mugavustsoonist” e. praktilised harjutused osalejatele.

Õppe tulemusena osaleja:

 • teab erinevate inimkäitumiste põhjuseid ning oskab planeerida iseenda käitumist sellest lähtuvalt;
 • omab valmisolekut rakendada sobivaid suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid inimese käitumistüübist ja situatsioonist lähtuvalt;
 • analüüsib enda käitumist ja algatab vajalikke käitumismuutusi;
 • omab valmisolekut pingeolukorras rakendada emotsioonide juhtimistehnikaid, mis aitavad stressi ennetada.

Koolitaja kogemus:
Marju Koor

Lõpetasin TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale ja kaitsesin magistrikraadi 2010 a. Viimased 13 a. olen töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Oman täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandasin suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai minust DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud