SUUNATUD UURIMUSLIKU ÕPPE EHK AVASTUSÕPPE PÕHIMÕTTED JA TEEMAD ERINEVATES VANUSEASTMETES. 16. APRILLIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

16. aprill 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on suunatud uurimusliku õppe:

  • meetodi tutvustamine koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava täitmise vahendina;
  • meetodi seostamine koolieelse lasteasutuse õppekava ning õpetajate tööplaanidega;
  • teemade praktiline tutvustamine täiendkoolitusel ning õpitu rakendamine koolieelses lasteasutuses;
  • täiendkoolitusel osalejate loomingulise potentsiaali avardamine, võimaluste ning piiride leidmine õppekava teemade rakendamisel igapäevases töös.

Teemade eesmärgid

  • Avastusõppe teemade „Avasta meeled, värvused, ilm ja mõõdud“ tegevuste tutvustamine ja seos riikliku õppekavaga;
  • Teemade lõimimine nädala tööplaaniga ja tegevuste planeerimine

Omandatavad teadmised ja oskused

Koolitatav:

  • on tuttav suunatud uurimusliku õppe meetodiga ja teab selle rakendamiseks vajalikke tingimusi;
  • oskab suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe kaudu omandatavaid teadmisi seostada ümbritseva keskkonna ning igapäevase elu nähtustega;
  • mõistab üldõpetuse vajalikkust koolieelses lasteasutuses;
  • oskab rakendada suunatud uurimusliku õppe teemasid koolieelses lasteasutuses, järgides üldõpetuslikku tööviisi põhimõtteid.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitajad

Silja Kaur – Paikuse Lasteaed õppealajuhataja, pedagoog-metoodik, MTÜ Avastusõppe Liit koolitaja, lasteaednike ühenduse Avastusõpe juht, uurimusliku õppe rakendamise praktiline kogemus aastast 2002.

Margarita Kask – Pärnu Lasteaed Mai õpetaja, pedagoog-metoodik, MTÜ Avastusõppe Liit koolitaja, lasteaednike ühenduse Avastusõpe aktiivi liige, uurimusliku õppe rakendamise praktiline kogemus aastast 2002.

Kaidi Truus – Pärnu Lasteaed Mai õpetaja, vanemõpetaja, MTÜ Avastusõppe Liit koolitaja, lasteaednike ühenduse Avastusõpe aktiivi liige, uurimusliku õppe rakendamise praktiline kogemus aastast 2004.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud