TÖÖÕIGUSE RAKENDAMINE HARIDUSASUTUSTES. 23. JAANUARIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

23. jaanuar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

13:30

Toimumise aeg

23. jaanuar 2018, kell 10.00-13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste juhid, kohaliku omavalituse haridusnõunikud

Maht

4 akadeemilist tundi

Eesmärk

Õppepäeval analüüsitakse töölepingule kohalduvaid seadusi ja põhimõtteid. Osalejad saavad ülevaate töölepingu sõlmimise ja muutmise protseduuridest; asjaoludest, mida peab sisaldama tööleping; millised on töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused; milline on töö- ja puhkeaeg haridusasutustes; kuidas töölepingut üles öelda; ülevaade tööõigusliku vaidluse alustest; mis on kollektiivleping. Teooriat käsitletakse koos konkreetsete näidete ja õiguspraktikaga. Esitlus on kaasahaarav ja eluline. Ühe õppepäevaga saavad osalejad teadmised tööõiguse alustest ja töölepingu rakendamisest õppeasutustes. Osalejad saavad mahuka jaotusmaterjali.

Teemad

• Mis reguleerib töösuhteid. Tööõiguse allikad, põhiseadusest kuni tavadeni. Tööõiguse asetus õigussüsteemis.
• Töölepingule kohalduvad Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad printsiibid.
• Töölepingule kohalduvad üldised lepinguõiguse printsiibid.
• Töölepingu mõiste. Töölepingu tunnused.
• Töölepingu sõlmimine. Mida peab tööleping sisaldama.
• Mida jälgida töölepingu sõlmimisel ja muutmisel; oma allkirja andmisest.
• Töölepingu täitmine. Töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused.
• Töö- ja puhkeaeg.
• Töölepingu muutmine.
• Töölepingu ülesütlemine.
• Töölepingu ülesütlemise (vallandamise) vaidlustamine.
• Kollektiivleping.
• Näited ja õiguslikud vaidlused õppeasutustes. Juristi soovitused.

Lektor

Külli Kröönström, Eesti Haridustöötajate Liidu õigusnõunik

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-12.00 Lõuna
12.00-13.30 Koolitus

Hind

150 eurot + KM. Hind sisaldab kohvipausi, sooja lõunat ja mahukat jaotusmaterjali.

Registreeri

Registreerimine pole avatud