TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS. ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSNORMID. MIDA VÕIB ÕPETAJA TEHA ENESE KAITSEKS. 10. OKTOOBRIL 2018, TARTUS

Koolituse algus:

10. oktoober 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsiruum; Kalevi 17, Tartu, vt asukohaskeemi siit

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Koolijuhid, tugispetsialistid, õpetajad, koolitöötajad

Tutvustus

Õppepäeval antakse ülevaade nendest õigusnormidest, mille alusel on õpetajatel õigus ennast või teisi kaitsta. Milline on õigusruum, mille piires saab käituda. Selleks on õpetajatel ja koolijuhtidel oluline tunda karistusõiguse üldised printsiipe; teada, milline on kuritegude ja väärtegude kvalifitseerimine; mis on finalistlik kolmeastmeline süüteomõiste; millistel tingimustel langeb ära esimesel hetkel kuriteo või väärteo tunnustele vastav tegu; mis on hädakaitse ja millised on selle piirid; õpetaja kui garant jne.

Teemad

 1. Õiguse alused. Mis on õigus. Õigus ja moraal. Õpetaja õigused
 2. Karistusõiguse üldpõhimõtted
 3. Milline tegu on kuritegu – finalistlik kolmeastmeline süüteomõiste
 4. Õpetaja õigustest. Hädakaitse kui igaühe põhiseaduslik õigus
  1. Hädakaitse tunnused
  2. Hädakaitse piirid
  3. Õpilaste omavaheline kaklus
  4. Hädakaitse rakendamine koolides vaimse ründe situatsioonides
  5. Hädakaitse rakendamine koolides juhtudel, kui laps kahjustab vara
  6. Hädaseisundi rakendamine koolides vahetu ohu olukordades
 5. Õpetaja kui garant
 6. Raske klient
 7. Kavandatavad mõjutusmeetmed. Milliseid tugi- ja mõjutusmeetmeid võib õpetaja õpilase suhtes rakendada. Täiendavate õiguste andmisest õpetajale
 8. Töötaja – tööandja suhetest

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Külli Kröönström, Eesti Haridustöötajate Liidu jurist

Hind

119 + KM. Hind sisaldab kohvipause, sooja lõunat ja sisukat jaotusmaterjali. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud