Uuenev õpikäsitus: teooria ja praktika

Koolituse algus:

01. november 2017 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (v.a Tallinn) koolieelsete lasteasutuste õpetajad: 3–aastaste laste keskeriharidusega õpetajad või õpetajad, kes on bakalaureuse- või magistrikraadi omandanud rohkem kui viis aastat tagasi.

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole.

Eesmärgid

Toetada õpetajaid:

• õpikäsituste eristamisel ja mõtestamisel;
• oma pedagoogilise praktika analüüsimisel ja hindamisel;
• uuenenud õpikäsitusega seotud oodatavate muutuste eesmärkide mõistmisel;
• oma pedagoogilise praktika kaasajastamisel.

Õppekava sisu kirjeldus

• täiskasvanust lähtuv, lapsekeskne, lapsest lähtuv ja lapse juhitud kasvatus – mõisted ja sisu;
• hetkeolukord Eesti lasteaedades – uuenenud õpikäsituse peegeldumine õpetajate igapäevatöös;
• õppe- ja kasvatustegevuse vastavusse viimine uuenenud õpikäsitusega – praktilised näited.