VÄÄRTEOMENETLUS. 14. VEEBRUARIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

14. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Juristid, õigusnõunikud, vallasekretärid

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Tutvustus

Koolitus keskendub väärteomenetluse läbiviimisele ning sobib nii algavale kui ka staažikale ametnikule. Koolitusel antakse ülevaade väärteomenetluse peamistest küsimustest ning koostatakse konkreetsete kaasuste järgi näidismenetlusplaan: millised on tõendamisele kuuluvad asjaolud ja kuidas neid fikseerida. Eraldi peatutakse väärteoprotokolli ja otsuse koostamisel ning karistuse mõistmise põhiküsimustel.

Teemad

1. Väärteoprotokolli koostamine

1.1 Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine

1.2 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud

1.3 Väärteo lühike kirjeldus

2. Tõendid

2.1 Tõendite liigid

2.2 Tõendite kogumise võimalused

2.3 Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused

2.4 Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine

2.5 Menetlusplaani koostamine

3. Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine

3.1 Otsuse vormistamise nõuded

3.2 Tõendite hindamise nõuded

3.3 Karistuse mõistmise põhimõtted

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Dr iuris Meelis Eerik: Harju Maakohtu esimees, kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Hind

145 + KM

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud