Väärteomenetlus alustavale ametnikule

Koolituse algus:

04. detsember 2023 09:30

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, 10618 Tallinn

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Väärteomenetlust vähe menetlenud või mittemenetlenud ametnikud

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on selgeks õppida väärteomenetlust puudutava seadusandluse nüansid, mida seaduse lugemisel tavaliselt tähele ei panda. Eraldi rõhku pööratakse Riigikohtu lahenditele, mida tuleb igapäevatöös järgida. Koolitus on praktilise iseloomuga ja interaktiivne.

Ajakava

09.15-09.30 Tervituskohv
09.30-11.00 Koolitus
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.45 Koolitus
12.45-13.15 Lõuna
13.15-15.45 Koolitus

Teemad

1. Põhisätted
1.1 Väärteomenetluse skeem
1.2 Mõiste ja allikad
1.3 Väärteomenetluse suhe teiste menetlustega
1.4 Väärteomenetluse põhimõtted

2. Väärteomenetluse alustamine
2.1 Väärteomenetluse eristamine teistest menetlustest
2.2 Kohustuslikkuse põhimõte
2.3 Väärteomenetlust välistavad asjaolud ja otstarbekus

3. Menetluse subjektid
3.1 Nõuded kohtuvälisele menetlejale
3.2 Menetlusalune isik ja kaitsja
3.3 Muud menetluse subjektid

4. Kutse ja sunnivahendid
4.1 Menetlusdokumentide kättetoimetamine
4.2 Rahatrahv, sundtoomine ja arest
4.3 Kinnipidamine

5. Väärteoasja menetlemine
5.1 Kiirmenetlus
5.2 Üldmenetlus

6. Kaebemenetlus
6.1 Ülevaade kohtumenetlusest
6.2 Kohtus esindamine

 

 

 

 

 

 

Koolitaja: dr. iur. Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Hind

195 eurot + KM. Jätkukursusel osaleja hind 175 eurot + KM.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud