Väikelapse kõne areng

Koolituse algus:

12. aprill 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Osata jälgida lapse kõne arengut sünnist kooliminekuni – õige häälduse kujunemist, suhtlemisoskust, tegelust kõne abil. Tunda ära, millal on tegu kõne arengu puudega ning teada, kust ja millal abi otsida.

Teemad

 • Lühiülevaade lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist kooliminekuni (1-3 aastased ja 3-6 aastased):
  • erinevad võimalused lapse kõne arengu toetamiseks;
  • probleemid, mis võivad kõne arengut takistada;
  • kõnepuuded -kuidas neid ära tunda, kust ja millal otsida abi, kuidas suhelda mitterääkiva lapsega?
  • kõne arengu toetamine vastavalt lapse vanusele.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

 • teab erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks;
 • teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada;
 • teab levinumaid kõnepuudeid ja kuidas kõnepuudega last toetada;
 • leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Koolitaja kogemus

Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle nelja aastakümne ning seega ka kokku puutunud väga erinevate erivajadustega lastega. Logopeedi eriala omandas ta Tartu Ülikoolis ning oma koduülikooliga on seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Et oma teadmisi ja kogemusi laiemalt jagada, on Valli jaganud eksperthinnanguid ja pakkunud soovitusi lastevanematele ajakirjas Pere ja Kodu ning koostanud kogumiku Liisusalmid ja avaldanud kaks raamatut- Sõrmepere seiklused ja Pannkoogipidu, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks.

 

 

 

 

 

 

 

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud