Väikelapse kõne areng. 22. septembril 2017, Tallinnas

Koolituse algus:

22. september 2017 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhid, õpetajad, tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Õppe eesmärgid

Õppijad saavad ülevaate:

  • lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist kooliminekuni;
  • erinevatest võimalustest lapse kõne arengu toetamiseks;
  • probleemidest, mis võivad kõne arengut takistada;
  • kõnepuuetest ja oskustest neid ära tunda.

Õppekava sisu kirjeldus

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Esmased kõne arengu eeldused kujunevad juba enne sündi. Esimene eluaasta on otsustav aeg tajude ja kõne-eelduste kujunemisel. 1-3-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Vajalik abi kõne arengu probleemide korral.
  • 3-6-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Õige häälduse kujunemine, suhtlemisoskus, tegevuste planeerimine kõne abil jm lapse arengut strateegiliselt mõjutavad faktorid. Kõne arengu puuded. Kust ja millal otsida abi?

Koolitaja kogemus

Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle nelja aastakümne. Logopeedi eriala omandas ta magistrikraadiga Tartu Ülikoolis ning koduülikooliga on ta seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Ajakirjanduses on ta avaldanud mitmeid eksperthinnanguid ja soovitusi lastevanematele. V. Vilu on koostanud kogumiku „Liisusalmid“ ja avaldanud kaks raamatut – „Sõmerpere seiklused“ ja „Pannkoogipidu“, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks. Koolitajana on Valli tegutsenud üle viieteistkümne aasta.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Kursuse läbinu:

• tunneb erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks;
• teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada;
• oskab ära tunda levinumaid kõnepuudeid ja teab, kuidas kõnepuudega last toetada;
• leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Registreeri

Registreerimine pole avatud