VAIKUSEMINUTITE BAASKOOLITUS. II RÜHM, 2. MOODUL. 5.SEPTEMBRIL 2019

Koolituse algus:

05. september 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

Teine õppepäev 7 akadeemilist tundi. Iseseisva töö osakaal 3 akadeemilist tundi. Kokku koos iseseisva tööga 10 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Anda osalejale vajalikud taustateadmised  ja praktilised oskused tähelepanu ja meelerahu harjutuste kaudu laste aitamiseks.  

Esimese koolituspäeval oli fookus märkamis- ja keskendumisvõime treenimisel. Kohtumiste vahelisel ajal toimub töö lastega. Teisel koolituspäeval minnakse saadud kogemuste najal edasi enesejuhtimist toetavate harjutuste juurde.

Õppe sisu

Baaskoolituse II kohtumine – PRAKTILISE MUUTUSE KINDLUSTAMINE

Pärast iseseisvalt  „Vaikuseminutite“ rakendamist toimub supervisioon, mille käigus:

  • kogetakse uusi harjutusi ja õpitakse neid rakendama;
  • omandatakse lisateadmisi harjutuste praktilistest kasutusvõimalustest;
  • jagatakse katsetamisel tekkinud kogemusi;
  • leitakse lahendusi tekkinud küsimustele ja kitsaskohtadele.

Õppe tulemused

Osaleja oskab süsteemsemalt:

  • märgata õpivõimet ja käitumist mõjutavaid sisemisi tegureid ning võimalusi nende juhtimiseks;
  • kasutada võtteid ja harjutusi, et treenida keskendumisvõimet ja kujundada tähelepanelikku hoiakut;
  • toetada laste eneseregulatsiooni võimet, mille abil tulla paremini toime konfliktsete olukordadega.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Ave Eero: NLP treener; koolitaja; psühholoog; suhtlemistreener. Kogemus psühholoogina alates 1991; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; NLP treenerina alates 1997; suhtlemistreenerina alates 1997; ühe imelise poja emana alates 1987; pidevas arenemise protsessis alates 1965.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN