AHA Keskus pakub koolidele kahte populaarset, põnevat ja praktilist kursust – Õpilase motiveerimise nipid ja Suhtlemine probleemse lapsega. Lektoriks psühholoog ja hinnatud koolitaja Marju Koor, kes on viimased 12 aastat töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, kriisi-, stressijuhtimise ja motivatsioonialaseid kursusi pedagoogidele ja lastevanematele.

Koolitusi on võimalik tellida sisekoolitusena kooli kohapeale. Kirjutage meile ahakeskus@ahakeskus.ee ning teeme teile hinnapakkumise.

Õpilase motiveerimise nipid

Koolituse eesmärk on anda ülevaade motiveerimise põhimõtetest, võimalustest ja tehnikatest. Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad õpilasel paremini jõuda sisemiste motivatsiooniallikateni.

  • motivatsioonilanguse nähtavad ja varjatud põhjused ning õpetaja vastutus ja pädevus õpilase abistamisel;
  • motiveerimise olemus: eeldused, võimalused ja tagajärjed. Vastupanus oleva lapse või -vanema motiveerimine (sh muutmist vajava käitumise teadvustamine); autonoomia austamine ja toetamine;
  • motivatsiooniloomise eeldused ja suhtlemisstiilid (juhendav, käskiv, kaasaminev);
  • käitumismuutuse algatamine: soovide, vajaduste ja ressursside kaardistamine;
  • käitumise muutumise protsess: etapid ja suhtlemistehnikate kasutamine igas etapis. Õpilase ja vanema „mugavustsoonist” väljatoomine;
  • „õiged küsimused” õpilase avamiseks ja mõtlema panemiseks. Kontakti loomise olulisus ja võimalused motiveerimisel; suhtlemistõkked ja nende pärssiv mõju sisemise motivatsiooni algatamisel;
  • aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine motivatsiooni suurendamisel ja praktiline rakendamine osalejate juhtumite baasil;
  • madala enesehinnanguga õpilase ja vanema motivatsiooni toetamine;
  • õpetaja eneseabi olukorras, kus motiveerimine ebaõnnestub, nt õpilase pereprobleemide tõttu. Töömotivatsiooni säilitamise võtted.

Suhtlemine probleemse lapsega

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õpilase probleemse käitumise põhjustest ja õpetaja toimetulekuvõimalustest; parendada õpetaja eneseabi ja suhtlemistehnikaid, mis vähendavad lapse probleemse käitumise esinemissagedust; õpetada psühholoogilisi tehnikaid lapse enesehinnangu paremaks toetamiseks.

  • mitteaktsepteeritava käitumise põhjused (nt lapse kriisireaktsioonid, kiindumussuhted, isiksus, madal enesehinnang, õpitud abitus, emotsionaalne tasakaalutus jne); nende teadvustamine ja õpetaja toimetulekuvõimalused;
  • käitumise hindamine ja probleemide kaardistamine. Lapsega kontakti saamine: eeldused, hoiakud, aeg ja koht;
  • probleemset käitumist säilitavad suhtlemistehnikad, millest hoiduda;
  • eesmärkide seadmine häiriva käitumise muutmiseks ja lapse kaasamine muutumisprotsessi;
  • suhtlemistehnikad, mis aitavad probleemset käitumist ennetada, vähendada ja kutsuda last koostööle;
  • lapse enesetõhususe toetamine; psühholoogilised tehnikad enesehinnangu ja motivatsiooni suurendamiseks ning ebaratsionaalsete mõtete ja hirmude vähendamiseks;
  • koostöö lapsevanematega.