HARJUMAA LASTEAIAÕPETAJATE KOOLITUSPROGRAMM, KEVAD 2018. Koolitustele registreerumine algab esmaspäeval 12. veebruaril kell 13.30!

Koolituse algus:

26. veebruar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

30. mai 2018 17:00

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2018. aasta kevadel jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse õpetajatele ja spetsialistidele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2018. aasta kevadel (perioodil 26. veebruar – 30. mai) toimub 14 koolituspäeva (neist 13 eesti keeles ja 1 vene keeles).

Registreerumise avame esmaspäeval 12. veebruaril kell 13:30. Igas koolitusgrupis on 27 kohta, selle täitumisel sulgeme registreerumise.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate. Lisaks saadab AHA Keskus osalejatele nädala jooksul veel omapoolse kinnituse.

Palume teil olla tähelepanelikud ja olulised kuupäevad kalendrisse kirja panna. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis teavitage sellest oma asutuse juhtkonda, kes aitab leida asendusliikme, või  AHA Keskust, kes oma reklaamkanaleid kasutades leiab uue osaleja. Kõige kurvem variant on see, kui jätate lihtsalt tulemata.

Rõõmsat koostööd soovides

Teie AHA Keskus

Koolitused 2018. aasta kevadel

 1. Lõimitud kunstitegevused; 26. veebruar 2018, koolitaja: Gled-Airiin Saarso
 2. Stressi, pinge ja negatiivsete tunnete ennetamine (koolitus õpetajatele); 13. märts 2018, koolitaja: Marju Koor
 3. Loovliikumine; 21. märts 2018, koolitaja: Anu Vask
 4. Muusika- ja liikumistegevuste planeerimine lasteaias; 28. märts 2018, koolitaja: Katre Jaani
 5. Liitrühm – kas hädaabinõu või hea võimalus laste arengu toetamiseks?; 4. aprill 2018, koolitaja: Lee Kerde
 6. Pärimuskonverents: folklooriring lasteaias; 5. aprill 2018, koolitaja: Ülle Krabo
 7. Arengulise erivajadusega (AEV) väikelaste õpetamine; 13. aprill 2018, koolitaja: Ülle Kuusik
 8. Laste käitumisprobleemid kodus ja lasteaias (vene keeles); 17. aprill 2018, koolitaja: Irina Tuhkru
 9. Kuidas vältida läbipõlemist? (koolitus juhtidele); 23. aprill 2018, koolitaja: Marju Koor
 10. Töö arenguliste erivajadustega (AEV) laste vanematega; 3. mai 2018, koolitaja: Ülle Kuusik
 11. Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine koolieelses eas; 9. mai 2018, koolitaja: Valli Vilu
 12. Autistliku lapse mõistmine ja toetamine; 16. mai 2018, koolitaja: Ivica Mägi
 13. Lõimitud õpe – lihtsamast lihtsam õppekorraldus!?; 24. mai 2018, koolitaja: Lee Kerde
 14. ATH laps lasteaias; 30. mai 2018, koolitaja: Angela Jakobson