HARJUMAA LASTEAIAÕPETAJATE KOOLITUSPROGRAMM, SÜGIS 2018. Koolitustele registreerumine algab teisipäeval 29. mail kell 13.30!

Koolituse algus:

13. september 2018 10:00

Koolituse lõpp:

05. detsember 2018 17:00

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2018. aasta sügisel jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse õpetajatele ja spetsialistidele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2018. aasta sügisel (perioodil 13. september – 5. detsember) toimub 9 koolituspäeva (neist 8 eesti keeles ja 1 vene keeles) ning koolituskonverents. 

Registreerumise avame teisipäeval 29. mail kell 13:30. Igas koolitusgrupis on 25 kohta, selle täitumisel sulgeme registreerumise.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate. Lisaks saadab AHA Keskus osalejatele nädala jooksul veel omapoolse kinnituse.

Palume teil olla tähelepanelikud ja olulised kuupäevad kalendrisse kirja panna. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis teavitage sellest oma asutuse juhtkonda, kes aitab leida asendusliikme, või  AHA Keskust, kes oma reklaamkanaleid kasutades leiab uue osaleja. Kõige kurvem variant on see, kui jätate lihtsalt tulemata.

Rõõmsat koostööd soovides

Teie AHA Keskus

Koolitused 2018. aasta sügisel

  1. Väärtuskasvatus – Tarkuste Hoidiste metoodika; 13. september 2018; koolitaja: Merike Mitt
  2. AEV lapsed – käitumisprobleemid ja sekkumine nende korral; 20. september 2018; koolitaja: Ülle Kuusik
  3. Rasked kõnelused lapsevanemaga; 25. september 2018; koolitaja: Maili Liinev
  4. Loov- ja rollimängud; 2. oktoober 2018; koolitaja: Tiina Pern
  5. Meeskonna väärtused ja töökultuur. Tagasiside meeskonnas (vene keeles); 1. november 2018; koolitaja: Viktoria Saat
  6. Lapse arengu hindamine. Koolivalmiduskaart; 25. oktoober 2018; koolitaja: Reeli Simanson
  7. Projektõpe lapsest lähtuvas tegevuskultuuris (inspireerituna Reggio Emilia pedagoogilisest tegevuskultuurist); 2. november 2018; koolitaja: Jaana Koger
  8. Tegevuste eesmärgistamine, planeerimine ja dokumenteerimine muutunud õpikäsituse kontekstis; 8. november 2018; koolitajad: Maire Tuul ja Anneli Laamann
  9. Liikumismängud toas ja õues; 20. november 2018; koolitaja: Urme Ernits
  10. Koolituskonverents; 5. detsember 2018