2021 sügispoolaasta – Harjumaa lasteaiaõpetajate ja juhtide koolitusprogramm. Registreerimine 20.mail 2021 kell 13.30

Koolituse algus:

25. august 2021 10:00

Koolituse lõpp:

02. detsember 2021 16:00

REGISTREERIMINE 20. mail 2021 KELL 13.30

2021. aastal jätkub kompleksne koolitusprogramm HARJUMAA (v.a Tallinn) KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE JUHTIDELE JA ÕPETAJATELE, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele TASUTA.

2021 sügispoolaasta koolitused:

Õpetaja assistent kui lapse arengu toetaja, I ja II osa Maire Tuul
Kerstin Kööp
Tiiu Tammemäe
25.08 ja 08.09.2021
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis Jaana Koger 06.09.2021
Pangapealse Lasteaia konverents: Töörõõm – meeskonna väärtus Vastutaja:
Kairi Tammiste
09.09.2021
Anija lasteaia konverents: Väärtuskasvatus lasteaias Vastutaja: Eda-Mai Tammiste 14.09.2021
Probleemne käitumine või oskuste puudumine. Oskuste õppe metoodika. Angela Jakobson 15.09.2021
Laagri lasteaia konverents: Loodustark laps Vastutaja: Krista Aruoja 21.09.2021
Tunnustav juhtimine ehk kuidas teadliku eestvedamise või mitterahalise motiveerimise abil kiiremini meeskonna eesmärke saavutada Kaido Pajumaa 22.09.2021
Lapse viha – turvaline toimetulek Angela Jakobson 29.09.2021
Tunnetustegevuse arendamine – tajud ja mõtlemine Ülle Kuusik 01.10.2021
Matemaatika õpetamine lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis Maire Tuul 14.10.2021
Возможности обучения и воспитания детей с учетом их гендерных особенностей (Maardu lasteaias Rõõm) Galina Värinen 29.10.2021
Koolituskonverents 2021 Vastutaja: Terje Schmidt 02.12.2021