Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhtide ja õpetajate koolitusprogramm sügispoolaastal 2024. Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Koolituse algus:

10. september 2024 10:00

Koolituse lõpp:

26. november 2024 16:15

Head Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhid, õpetajad, assistendid, tugispetsialistid!

2024. aasta sügispoolaastal jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse juhtidele ja õpetajatele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

Registreerimise avame  27. mail 2024 kell 13.30. Tavakoolitusel grupi suuruseks 25,  konverentsil 40-70 osalejat.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate, pärast nimekirjade ülevaatamist veelkordse kinnituskirja ning nädal enne koolitust meeldetuletuskirja. Osaleja on kohustatud oma mittetulemisest koheselt teavitama nii oma asutuse juhtkonda kui koolitusfirmat.

Rõõmsat koostööd soovides!

Teie AHA Keskus

Koolitused 2024 sügispoolaastal:

1. Kõne ja keele toetamine läbi häälemängude ja muusikategvuste Karolin Saariste 10.09.2024
2. Aruheina lasteaia koolitus: Liikumisõpetajate kogemuspäev Anett Põldmaa Merit Vaabel 20.09.2024
3. Laagri Lasteaia keskkonnahariduslik konverents: igaühe panus loeb Krista Aruoja 25.09.2024
4. Lapse enesehinnangu ja vaimse tervise toetamine mänguteraapilise lähenemise abil Sirli Kivisaar 08.10.2024
5. Tabasalu Teelahkme Lasteaia, Maardu Lasteaia ja Muuga Lasteaia koolitus: Muukeelsete koolieelsete laste toetamine eesti keelele üleminekul Kristiine Juuse

Anneli Laamann

15.10.2024
6. Laulasmaa Lasteaia konverents: Pärimuslikud laulumängud lasteaias Ülle Krabo 24.10.2024
7. Mälu ja õppimine Tauri Tallermaa 05.11.2024
8. Lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine Ivica Mägi 19.11.2024
9. Käitumisprobleemidest ja sekkumisest koolieelses eas Ülle Kuusik 26.11.2024