Harjumaa alushariduse juhtide ja õpetajate koolitusprogramm 2022 SÜGIS. Registreerimine 01.06.2022 kell 13.30.

Koolituse algus:

25. august 2022 10:00

Koolituse lõpp:

30. november 2022 16:15

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, tugispetsialistid!

2022. aasta sügispoolaastal jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse juhtidele ja õpetajatele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja  Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

Registreerimise avame kolmapäeval 01. juunil 2022 kell 13:30. Tavakoolitusel grupi suuruseks 25,  konverentsil 50 osalejat.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate, pärast nimekirjade ülevaatamist veelkordse kinnituskirja ning nädal enne koolitust meeldetuletuskirja. Osaleja on kohustatud oma mittetulemisest koheselt teavitama nii oma asutuse juhtkonda kui koolitusfirmat.

Rõõmsat koostööd soovides,

Teie AHA Keskus

Koolitused 2022 sügispoolaastal:

TEEMA Koolitaja/vastutav läbiviija Toimumise aeg
Pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja Elin Ots 25.08.2022
Muusikaõpetus: vanavanemate päev ja sügise samba Katre Jaani 07.09.2022
Loodusteaduslike katsete tegemine lasteaias Helen Pikkat 08.09.2022
Lõimitud liikumismängud toas ja õues Urme Ernits 14.09.2022
Keskkonnahariduslik konverents Laagri Lasteaias: Roheline tulevik Krista Aruoja 21.09.2022
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamise võimalused Eestis Jaana Koger 23.09.2022
Teadlikult juhitud koostöö lapsevanemaga Maili Liinev 28.09.2022
Kõnearendus väikelastel – tähed ja häälikud saavad lugudeks ja mängudeks Eesti Lastekirjanduse Keskus 13.10.2022
PärimuskonverentsLaulasmaa Lasteaias: Eesti rahvajutud Ülle Krabo 27.10.2022
Kак справиться с вербальной агрессией? (Maardu Lasteaias Rõõm) Galina Värinen 28.10.2022
Mäng kui õpetaja töövahend Merit Kvatš 16.11.2022
Koolituskonverents 2022 Terje Schmidt 30.11.2022