2021 kevadpoolaasta – Harjumaa lasteaiaõpetajate ja juhtide koolitusprogramm. Registreerimine 2. märtsil 2021

Koolituse algus:

09. märts 2021 10:00

Koolituse lõpp:

03. juuni 2021 16:00

REGISTREERIMINE 2. MÄRTSIL 2021 KELL 13.30

2021. aastal jätkub kompleksne koolitusprogramm HARJUMAA (v.a Tallinn) KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE JUHTIDELE JA ÕPETAJATELE, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2021 kevadpoolaasta koolitused:

Kaasav juhtimine – kuidas suurendada töötajate omanikutunnet? Endel Hango 09.03.2021 – Zoom’is
Kõnepuuded, kõne arendamine koolieelses eas Kadi Lukanenok 15.03.2021- Zoom’is
Kuidas rääkida lapse murest? Margus Veem 22.03.2021 – Videoloeng
Konverents: Töörõõm -meeskonna väärtus (Pangapealse lasteaias) Kairi Tammiste Viiakse läbi sügispoolaastal
Koostööd toetav suhtlemine lapsevanemaga Maili Liinev 31.03.2021- Zoom’is
Õuesõppe võimalused koolieelses lasteasutuses – praktikult praktikule Kohila Lasteaed Sipsik
Võsukese lasteaed
15.04.2021 – Videoloeng
Нетрадиционные формы проведения
родительского собрания с учетом современных условий и вызовов времени
(Paldiski lasteaed Sipsik)
Galina Värinen 23.04.2021
Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas Valli Vilu Uus aeg! 26.05.2021
Inimese meeled – kuidas need töötavad ja mismoodi neid lastega uurida? Helen Pikkat

 

12.05.2021
Orienteerumispõnevus paneb lapsed liikuma
(Tabasalu Tibutare lasteaed ja Tabasalu looduspark)
Siiri Poopuu
Anna Sõõrd
14.05.2021
Metoodilisi nõuandeid lisatuge vajavate koolieelikute arengu toetamisel: Rollimäng ja selle õpetamine Ülle Kuusik 28.05.2021

 

Kuidas lapsed õpivad? Grete Arro 03.06.2021