11. sept. 2018

KOV ruumilise planeerimise spetsialistide koolitus

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond Projekti kestus: mai 2018 – juuni 2018 Sihtrühm: KOV ruumilise planeerimise spetsialistid Koolituse eesmärk oli tutvustada üldplaneeringu koostamise põhimõtteid ja suundumusi, et kohalikud…
7. aug. 2017

Arendustöötajate arenguprogramm

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond Projekti kestus: jaanuar 2017 – mai 2017 Sihtrühm: kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja omavalitsusliitude ametnikud ja töötajad Arendustöötajate arenguprogrammi põhifookuses oli ettevõtluse…