HARJUMAA ÕPETAJATE JA HARIDUSASUTUSTE JUHTIDE KOOLITUSPROGRAMM, SÜGIS 2019. Registreerimine avaneb 21.05 kell 13.30.

Koolituse algus:

21. mai 2019 10:00

Koolituse lõpp:

04. september 2019 16:00

HEAD HARJUMAA ÕPETAJAD JA HARIDUSASUTUSTE JUHID!

 

2019. aasta SÜGISEL jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE JUHTIDELE JA ÕPETAJATELE, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2019. aasta sügisel (perioodil 4. september – 5. detsember 2019) toimub 10 koolituspäeva ja koolituskonverents. Registreerumise avame 21. mail 2019 kell 13.30. 

Igas koolitusgrupis on 25 kohta, selle täitumisel sulgeme registreerumise.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate. Lisaks saadab AHA Keskus osalejatele nädala jooksul veel omapoolse kinnituse. Nädal enne koolitussündmuse toimumist saate veelkordse meeldetuletuse.

Palume teil olla tähelepanelikud ja olulised kuupäevad kalendrisse kirja panna. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis teavitage sellest oma asutuse juhtkonda, kes aitab leida asendusliikme, või  AHA Keskust, kes oma reklaamkanaleid kasutades leiab uue osaleja. Kõige kurvem variant on see, kui jätate lihtsalt tulemata.

Rõõmsat koostööd soovides

Teie AHA Keskus

Koolitused 2019. aasta sügisel

1.Vaikuseminutite baaskoolitus, I rühm, II moodul (uut registreerimist ei toimu) Ave Eero 4.09.2019
2.Vaikuseminutite baaskoolitus, II rühm, II moodul (uut registreerimist ei toimu) Ave Eero 5.09.2019
3.Suhted ja suhtlemine, ehk kuidas ennetada inimestevahelisi pingeid? Marju Koor 18.09.2019
4.Söömis- ja käitumisprobleemid väikelastel Külli Muug 04.10.2019
5.Mäng, loovus ja muusika Monika Pullerits 07.10.2019
6.Laste loovuse arendamine ja õppimine läbi mängu Kristina Kalf 25.10.2019
7.Дети и родители поколения X, Y, Z: кто вы такие? Galina Värinen 25.10.2019
8.Kuidas last suunata heaga? Piret Rass, Kaidi Malk 05.11.2019
9.Liikumismängud ja harjutused, lõimimine teiste valdkondadega (toimub Tabasalu lasteaias Tibutare) Anna Sõõrd 21.11.2019
10.Emakeel on kõikjal: tegevuspõhine keeleline arendamine praktiliste näidete põhjal Anne Uusen 26.11.2019
11.Koolituskonverents 05.12.2019